Hathalomon

2012. 08. 03.

Az olyan személynevek (vezetéknevek) esetében, amelyek közszóból alakultak ki, és ragozásuk esetén kiesik egy kötőhang (pl. sólyom – sólymot), a változás nem hajtható végre: Sólyom (László) – Sólyomot. Ezt tudtam. Kérdésem, hogy ugyanez érvényes-e földrajzi nevek esetében. Konkrétan a volt Hathalom település nevét hogyan kell helyesen ragozni? Hathalmon, Hathalmot VAGY Hathalomon, Hathalomot? A nyelvérzékem az előbbit támogatná.

Tulajdonnevek (személynevek, helynevek) esetében ha nem is szabály, de törekvés az eredeti szóalak felismerhetősége miatt a teljes tő toldalékolása. Ez egyes esetekben, pl. a szóbeliségben a köznév-tulajdonnév megkülönböztetését is szolgálja: Dobogókőn lakom, egyértelmű, hogy egy településen, de ha azt mondanánk: Dobogó-kövön, akkor elbizonytalanodnánk. A helyi szokás azonban ettől eltérhet, hiszen ott nem biztos, hogy félreértés adódna belőle. A köznyelvben a teljes tő toldalékolását javasoljuk: Hathalomot, Hathalomon, Lakiteleken, sőt lakiteleki (de él a lakitelki forma is), Dobogókőn stb.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra