idegen tulajdonnév toldalékolása

2012. 08. 08.

Az idegen tulajdonneveknél is alkalmazható az egyszerűsítés alapelve, vagy azoknál semmiképp? Például hogy helyes: Carrollal vagy Carroll-lal?

Az idegenes írásmódú szavakhoz, nevekhez általában ugyanúgy kapcsoljuk a toldalékokat, mint a magyar szavakhoz és tulajdonnevekhez (pl. cowboynak, Amundsentől, horatiusi; Victor Hugó-i), de a néma betűre vagy a magyarban szokatlan betűkapcsolatra végződő szavakhoz és nevekhez a toldalékot, illetve a két mássalhangzót jelölő kettőzött betűre végződő szavakhoz és nevekhez az azonos betűvel kezdődő toldalékot mindig kötőjellel kapcsoljuk (pl. Apollinaire-nek, Presley-vel, Scott-tól). Az egyszerűsítés tehát nem hajtható végre, így a kérdezett alak helyesen: Carroll-lal. (Vö. A magyar helyesírás szabályai, 211., 215–216. pont; Osiris-féle Helyesírás 2004: 275–276.)

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra