nagy számok tagolása

2012. 08. 20.

Milliós nagyságrendű számok esetén hogyan különítsem el egymástól a százas csoportokat? Pontokkal: 9.631.770, kötőjelekkel: 9-631-770 vagy aposztrófokkal: 9’631’770? Esetleg vesszőkkel: 9,631,770; annak ellenére, hogy a tizedesvesszőkkel lehetne őket összetéveszteni?

A helyesírási szabályzat 289. b) pontja alapján “ha a számokat számjeggyel írjuk, az öt- vagy ennél többjegyű számok írásában a számjegyeket a hátulról számított szokásos hármas számcsoportok szerint tagoljuk, s az egyes csoportokat közzel választjuk el egymástól: 1552, 5826, 9710; de: 20 611, 353 864, 5 602 164; stb.
Ha öt vagy több számjegyű számokkal együtt négyjegyűeket is írunk egyazon oszlopba, ezeket is közzel tagoljuk:
21 126
4 210
12 305
9 258.”
Az Osiris Kiadó Helyesírás c. kötete e témával foglalkozva megjegyzi, hogy az utóbbi időben terjed a szóközök ponttal való helyettesítése is, főleg a kézírásban. Egyéb írásjel használatáról nem esik szó a nagy számok tagolásakor.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra