mondatszerkesztési kérdések

2012. 08. 30.

Előre is elnézést, ha ezzel akár szabályzatot, akár valakinek a jóérzését sértem, de az én kérdésem káromkodással kapcsolatos.
Egy ismerősömmel nézeteltérésbe keveredtünk, hogy nyelvtanilag melyik verzió a helyes, „a jó kurva édesanyját”, vagy pedig „a jó édes kurva anyját”.
Nem volt hajlandó elfogadni az érvemet, miszerint nem mindegy, hogy valakinek az édesanyját minősítjük kurvának, vagy valakinek a kurva anyjára mondjuk azt, hogy ő bizony édes.
Ismerősöm azt mondja, hogy „ez így szilárdult meg, hogy „Jó édes kurva anyját”, ez viszont én nem vagyok hajlandó elismerni. Én ezt a verziót mostanában hallottam csak többfelé, illetve számomra teljesen logikus az én verzióm – már az „édesanya”, mint egybeírt szókapcsolat miatt is.

Kérdése valóban nem szokványos, jelentéstanilag és mondatszerkezeti szempontból azonban tartogat érdekességeket. Természetesen a nyelvésznek ebben az esetben is az a dolga, hogy felhívja a figyelmet a nyelvhasználati módok értékeire és viszonylagosságaira, a tartalmat és a vonatkozási pontokat a beszélők közös valósága határozza meg (vö. Magyar nyelvhasználati szótár, 55. o.).
Az első esetben én is arra gondolok, hogy valakinek az édesanyját „kurvázza le” valaki, és ezt még nyomatékosítja is a szerkezet elején használt „jó” jelzővel (nyilván pejoratív értelemben). A második eset bonyolultabb, mert értelmezhető úgyis, ahogyan Ön leírta, és akkor a „jó” és az „édes” nyomatékosító szerepű szóvá válik. Az anya említése így már eleve hordoz egy negatív felhangot.
A második lehetőség szerint a „kurva” jelző egy későbbi beékelődés lehet az „édesanyja” szóba, amelyben az illető tulajdon anyjának jellemét akarták hangsúlyozni azáltal, hogy közbeékelték a jelzőt.
Ezek nyelvészeti adatokkal nem alátámasztott gondolatok, mégis alapot adhatnak a gondolkodásra.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra