szóelemekre bontás

2012. 09. 04.

Szóelemekre kéne bontani a következő szavakat:
mélységes, összeolvadtak, tárgyakról, elválaszthatatlan, tengerébe

A szóelemek a következők:
1) mély – szótő, -ség – képző, -s – képző
2) össze – igekötő, olvad – ige (szótő), -t – a múlt idő jele, -k – igei személyrag T/3.
3) tárgy – szótő, -k – a többes szám jele, -ról – határozórag
4) el – igekötő, választ – szótő, -hat – képző, -atlan – képző
5) tenger – szótő, -e – birtokos személyjel, -be – határozórag
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra