úszóhártyás, puha fedelű

2012. 09. 04.

Az úszóhártyás (láb), puhafedelű (könyv) szavak egybeírandók-e?

Az „úszóhártya” igenévi jelzős kapcsolat, ezért a helyesírási szabályzat 112. pontja értelmében eleve egybeírjuk (vö. még OH. 1424. o.). Tehát az „úszóhártyás” is egybeírandó.
A „puha fedelű” azonban más. A helyesírási szabályzat 108. pontja szerint az ilyen minőségjelzős kapcsolatokat (amelyekhez -ú, -ű, -jú, -jű stb. képző járul) különírjuk. Így például: erős bordájú, iskolaköteles korú, nagy erejű stb.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra