ajánlja

2012. 09. 08.

Egy ige kiejtésével kapcsolatban van kérdésem. Az „ajánlja” szó esetében mi a helyes kiejtés? Van-e teljes hasonulás vagy összeolvadás az „lj” betűpár, illetve az „nlj” hármas esetében? Eltűnik-e valamelyik betű a kiejtésben, vagy ejtendő mind a három?

A kérdezett szóalak az ‘ajánl’ szótőből és a „-ja” E/3-as igei személyragból áll össze, a hangtorlódás ennek köszönhető. A kiejtésben alapvetően nem ejtjük ki mindhárom hangot, mert a mássalhangzó-torlódás megnehezíti a folyamatos ejtést. A kiejtés [ajájja] valószínűleg úgy jön létre, hogy az „n” hangzó kiesik, az „l” pedig hasonul a „j”-hez.
A kiejtésben útmutatást adhat a SZTAKI online szótára: http://regiszotar.sztaki.hu/index.hu.jhtml).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra