illetve

2012. 09. 14.

Mit jelent ez a szó: illetve? (Riporterek és beszélgetőpartnereik naponta tucatszámra használják!)

Az illetve szó A magyar nyelv értelmező szótára szerint lehet határozószó ‘illetően, illetőleg’ jelentésben (régies), de főleg kötőszó: 1. az előző állítás helyreigazítására, helyesbítésére, pontosabb szövegezés bevezetésére; 2. két v. több állítás összevont megfogalmazásakor, annak kiemelésére, hogy az egyik állítás csak az egyik fogalomra, a másik csak a másikra vonatkozik; 3. kapcsolatos v. választó mondatok, ill. mondatrészek kötőszavaként olyankor, amikor ugyanaz az (egy v. több) állítás külön-külön mindegyik lehetőségre vonatkozik.
1. Elvégezte, illetve el akarta végezni.
2. Mindenki felvette a fizetését, illetve a nyugdíját.
3. Az igazgató, illetve helyettese elnököl.

(HSZ)


A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra