értelmezői mellékmondat

2012. 09. 17.

Vesszőt kell-e tennem a vagy elé a következő feladat leírásában?
x=2, ami nem megoldás, vagy x=-2, ami megoldás

A kérdéses helyre kell vesszőt tenni, hiszen itt az x = 2 és az x = -2 kifejezések állnak egymással választó mellérendelő viszonyban, és közéjük beékelődik egy értelmezői mellékmondat, melyet vesszőpárral választunk el: x = 2, ami nem megoldás, vagy x = -2, ami megoldás.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra