tisztánlátó-iskola

2012. 09. 19.

Miképpen írandó helyesen a következő iskolanév: Kaliforniai Tisztán()látó()Iskola? Kisbetűkkel vagy nagyokkal írandó?

Bár a tisztán látó ‘vmely ügyben vagy kérdésben az összefüggéseket világosan értő’ határozós kapcsolat eredeti jelentésétől némileg eltér a fent nevezett intézménnyel kapcsolatos kontextusban használt tisztán látó ‘akinek megbízható belső sugallatai és igazolható látomásai vannak valami olyanról, amiről a hagyományos érzékszervi tapasztalás útján nem lehetne tudomása’ kifejezés, az interneten megfigyelhető egybeírás nem tűnik indokoltnak (ez a jelentés még nincs szótárazva).
Ha a kialakult nyelvi szokásnak megfelelően elfogadjuk a „tisztánlátó” alak létezését, akkor az intézmény, ahol a tisztán látók képzése, kiművelése, kiteljesedése zajlik: tisztánlátó-iskola (129. szabálypont; amennyiben ragaszkodnánk a különírt változathoz, akkor a 139/b szabálypont miatt ugyanezt a formát kapnánk). Az intézménynevek minden tagja nagybetű (a névelő, valamint az és szó kivételével, 187. szabálypont). A helyes alak tehát: Kaliforniai Tisztánlátó-iskola.
Egyéb iskolafajtáknál megfigyelhető alakváltozatok mintájára (X. Y. Újságíró Iskola, Média Intézet) kialakulhat az alábbi írásmód is: Kaliforniai Tisztánlátó Iskola.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra