szószerkezet és mondattömb

2012. 09. 22.

Mikor beszélünk szószerkezetről és mondattömbről?

A szószerkezet a szónál nagyobb, a mondatnál kisebb egysége a nyelvnek, mindig két alapszófajú szó kapcsolata. Ha ez a két szó egyenrangú, és a mondatban azonos szinten helyezkednek el, mellérendelő szintagmáról beszélünk: piros és zöld. Ha nem egyenrangúak, hanem közöttük hierarchikus viszony van, a szintagma (szószerkezet) alárendelő: labdát dob.
A többmondatos szövegen belül a téma szerint szorosabban összetartozó mondatok tömbösödnek, mondattömböt hoznak létre. A szorosabban összetartozó szövegrészeket bekezdésekre tagolással jelölhetjük, de bekezdéseken belül előfordulhat több mondattömb is (vagyis nem azonos a bekezdés és a mondattömb fogalma, a bekezdés nagyobb szövegszerkezeti egység).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra