szóelemekre bontás

2012. 09. 30.

Hogyan kell szóelemekre bontani a következő szavakat: kertem, fiúkat, kérjenek, beszélgetnének?

Kert = szótő, -em = egyes szám első személyű birtokos személyrag, illetve jel kötőhangzóval. Fiú = szótő, -k = a többes szám jele, -at = tárgyrag kötőhangzóval. Kér = szótő, -j = a felszólító mód jele, -enek = többes szám 3. személyű igei személyrag alanyi (általános) ragozás. Beszél = szótő, -get = a gyakorító ige képzője, -né = a feltételes mód jele, -nek = többes szám 3. személyű igei személyrag alanyi (általános) ragozás.

(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra