határozott névelő

2012. 10. 04.

Nem teljesen világos nekem, mikor használandó a névelő s mikor nem. Van, hogy ugyanolyan helyzetben valaki használ, más meg nem. Pl. a Miatyánknak láttam ilyen változatát is:

Szenteltessék meg neved (a nélkül),
Jöjjön el királyságod (a nélkül),
Legyen meg akaratod (az nélkül),

És ne vígy minket kísértésbe (a nélkül),

Helyes így?

A kérdéssel a Magyar nyelvhasználati szótár (Balázs-Zimányi szerk.) is foglalkozik. A határozott névelő arra szolgál, hogy leszűkítse a hozzá tartozó szóval megjelölt személynek vagy dolognak a fogalomkörét, vagy a meghatározott voltára utaljon. Vannak esetek, amikor nem helyes a névelő elhagyása, pl. Pénztártól való távozás után… (A pénztártól való távozás után), Második vágányról vonat indul… (A második vágányról vonat indul…), Tetőn dolgoznak… (A tetőn dolgoznak) stb. (vö. 92. o.).
A Miatyánk esetében látnunk kell azt is, hogy nem csupán egy határozott névelő marad el, hanem több helyen a Te (személyes névmás) is. Ebben benne lehet az, hogy a neved, országod stb. szavakban a birtokos személyjel rámutat a birtokosra.
Olyan szakrális szövegben, mint a Miatyánk, talán nem szerencsés az eredeti szöveg ilyen „megváltoztatása”, de a jelenség maga nem okoz jelentészavart.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra