szóelemekre bontás

2012. 10. 07.

Hogyan bonthatók szóelemekre a következő szavak?
tartalmazzák, bevitt

A megoldás a következő:
1) tartal(o)m – szótő; (a)z – igeképző; -ják – igei személyrag;
2) be- igekötő; vi(sz) – szótő, -tt – a múlt idő jele.
Itt szükség lehet természetesen a szövegkörnyezetre is, hiszen a ‘bevitt’ értelmezhető igeként, valamint befejezett melléknévi igenévként is. Az utóbbi esetben: bevi(sz) – szótő; -tt – a befejezett melléknévi igenév képzője.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra