poszt-Altmark-csomag

2012. 10. 09.

Európai jogi tanulmányt olvasószerkesztek, kérdésem: poszt-Altmark (Monti-Kroes) csomag hogy kell írni, valamint, GMBH Altmark kontra Bizottság ügy hogy írandó és ha egy szerező hivatkozik egy cikk címére akkor a cím idézőjelbe kerül?

A poszt- előtagot melléknevekhez és köznevekhez közvetlenül kapcsoljuk (posztgraduális, posztmodernizmus stb.), tulajdonnevekhez – az utótagokhoz hasonlóan (l. A magyar helyesírás szabályai, 140/b. pont) – azonban csak kötőjellel illeszthetjük: poszt-Altmark. Ha ehhez az alakulathoz újabb összetételi utótag járul, azt szintén kötőjellel kapcsoljuk, és az eredeti kötőjelet is megtartjuk: poszt-Altmark-csomag (l. Osiris-féle Helyesírás 2004: 134–5). A Monti-Kroes-csomag szintén tulajdonnévi előtagú, kötőjeles összetétel. A két tulajdonnévi (illetve azt is tartalmazó) előtagot így illeszthetjük a közös utótag elé: poszt-Altmark- (Monti-Kroes-)csomag, de talán szerencsésebb egy kicsit átfogalmazni ezt a nehézkes szerkezetet, például így: poszt-Altmark-, azaz Monti-Kroes-csomag vagy poszt-Altmark-csomag (Monti-Kroes-csomag).

A GMBH Altmark kontra Bizottság ügy szerkezet írásával kapcsolatban figyelmébe ajánlom egy korábbi válaszunkat: http://www.e-nyelv.hu/2012-01-26/ugy-dolog-fonevi-jelzokent/. Ez alapján vagy az Altmark GmbH kontra Bizottság ügy forma, vagy az idézőjelbe tett és kötőjeles „Altmark GmbH kontra Bizottság”-ügy forma javasolható. (Megjegyzés: a német GmbH rövidítés helyes formája ez, és a tulajdonnév mögött áll, nem előtte.)

A címeket idézéskor nem szükséges idézőjelbe tenni, de más, például kurzív szedéssel vagy idézőjelekkel kiemelhetők, ha mégis úgy látja indokoltnak (l. A magyar helyesírás szabályai, 199. pont).

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra