tulajdonnév és köznév kapcsolata

2012. 10. 11.

Arról szeretnék kérdezni, hogy mikor kapcsolódnak a tulajdonnevekhez kötőjellel a köznevek. Konkrét példáim közt vannak egy és több elemű (Beatrice, Kollektív Stúdió, Dr. Zalka) és mozaikszóból álló (FMK) tulajdonnevek. Az utótagok a következők: díj, koncert, plakát, tag, jelenet, sorozat, kiállítás, est, tanulmány, fellépés, együttes, rajongó. Mikor kerülhet a két tag közé kötőjel? — az összes utótagnál szükséges a megoldás! Az AkH 140-es pontja nem nyújtott elég támpontot nekem ehhez.

A tulajdonnevek, illetve a mozaikszók és a hozzájuk kapcsolódó utótagok közé akkor kell kötőjelet tennünk, ha a két szó valamilyen jelöletlen viszonyban (ez általában birtokviszony) áll egymással, illetve jelentéstömörítő összetételt alkot. Az Ön által kérdezett elő- és utótagok mindegyikére igaz ez az állítás, így a helyes alakok mind kötőjelesek: Beatrice-koncert, Kollektív Stúdió-est, Dr. Zalka-fellépés, FMK-plakát stb.

Az AkH. 140/a. pontja azokra az esetekre vonatkozik, amelyekben minőségjelzős viszony van a tulajdonnév és a köznév között; ezeket különírjuk. Tipikusan ilyenek a márkanevek és a típust jelölő szavak kapcsolatai (BMW autó, Tomi mosópor), illetve a Mari néni, Benedek család, Kovács doktor stb. alakulatok.

(KJ)

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra