megváltat

2012. 10. 15.

Véletlenül belefutottam a műveltetős igék egy példájába. Érdekes ugyan a magyarázat, csak teljesen hibás.
A megváltattunk és megválttattunk messze nem ugyanazt jelenti. Ha minket megváltanak, akkor megváltattunk, ha valaki másra kényszerítünk egy jegyváltást, akkor azt a jegyet megválttattuk. A magyarázat kizárólag akkor lehetne helytálló, ha a két forma nem két különböző jelentést takarna. Ugyanígy mást jelent a járat és a jártat, miközben a szótő mindkét esetben a jár.
Tehát az „általában…” kezdetű magyarázat csak a nyelvi pongyolaságot támasztja alá. Nem hiszem, hogy ezt ilyen széles nyilvánosság előtt ilyen felületesen kellene magyarázni. A magyarázat vagy legyen pontos, vagy ne legyen semmilyen se!

Abban Önnek igaza van, hogy a megváltat forma kétféle jelentést takar; az egyik műveltető, a másik pedig szenvedő igealak. Azonban a helyesírás ezt a különbséget nem érzékelteti, mindkét esetben egyetlen t áll a szótő mögött. A szövegkörnyezetből ugyanis egyértelműen kiderül, melyik értelemben használjuk az adott alakot.

A járat és a jártat szó esetében viszont egy kicsit más a helyzet: ugyan valóban közös a szótövük, és vannak közös jelentésmozzanataik, de eltérő helyzetekben, jelentésekkel használjuk őket. A magyar értelmező kéziszótár (2003) szerint ugyanis a járat (ige) jelentései az alábbiak: 1. Jár(kál)ni késztet, ill. segít. | Úgy intézi, rendeli, hogy vki több hasonló jellegű helyre elmenjen. | biz: A bolondját ~ja vkivel: a) ugratásként hiábavaló dolgot végeztet vele; b) csúnyán rászedi. 2. Gondoskodik róla, hogy vki tanulás végett rendszeresen járjon vhova. 3. Vhogyan ~ vkit: gondoskodik róla, ill. engedi, hogy az vmilyen öltözékben járjon. 4. előfizetéssel rendszeresen megküldet magának. 5. működtet. | Közlekedtet. 6. jártat.

A jártat igéé pedig ezek: 1. vezetve sétáltat v. csendesen, lassan futtat. 2. Vmit ide-oda húz v. forgat vmin, vhol. | nép: ~ja az elméjét v. az eszét vmin: erősen gondolkodik rajta. | biz: ~ja a nyelvét v. a száját: a) sokat beszél; b) meggondolatlanul beszél, eljár a szája. | nép: Vkin, vmin ~ja a szemét: (kedvtelve) sokáig nézi.

További különbség (és ez is a szóhasadást igazolja), hogy a járat alak főnév is lehet, az alábbi jelentésekkel: 1. nép: Mi ~ban van?: mi a célja jövetelének? | Vmilyen ~ban van v. jön: vminek az elintézése végett van úton. 2. Vmiben, kül. a föld felszíne alatt vágott, fúrt út; vágat. | Bánya Az aknával összefüggő, vízszintes irányú üreg; vágat. | Orvos Szervben vminek a vezetésére való kis csatorna. 3. Műsz | Menet, vágat. | Járás, forgás, működés. 4. Közl Villamosnak, hajónak stb. bizonyos útvonalon és menetrend szerint indított menete.)

Végül a műveltető igékkel kapcsolatban figyelmébe ajánlom ezeket a korábbi válaszainkat is:
megértet

megértet


(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra