Corvinus

2012. 10. 28.

A „Corvinus Egyetem” helyes formáját szeretném kitalálni.
Budapesti Corvinus Egyetem -> Corvinus Egyetem / Corvinus-egyetem / valami más?
– a Corvinus Egyetem egyáltalán rövidített formának számít-e, vagy ez még nem?
– a Corvinus személynév-e, vagy csak egy hajdani latin elnevezés használata?

A Corvinus Hunyadi Mátyás latin nevének a része – Matthias (más változatban Mathias) Corvinus. A Hunyadi család használta megkülönböztető névként. A név kialakulásáról bővebben olvashat itt: Pajorin Klára: Humanisták birodalomeszménye és Mátyás király (In: Erdély reneszánsza: a 2008. október 8-11. között tartott konferencia előadásai, 1. kötet). A reneszánsz idején a személyneveknek még nem alakult ki az a pontos rendszere, mint a mai, csak a 18. században vált kötelezővé a családnév Magyarországon. Előfordult, hogy Bonfini Corvinusként említette Mátyást; később más írásokban fellelhető a Corvinus Mátyás névváltozat is.
Az egyetem névadásáról csak egy forrást találtam. A közelmúltban ezt nyilatkozta Rostoványi Zsolt, az egyetem rektora: „A Corvinus név a humanizmust és a reneszánszot szimbolizálja, így utalni szeretnénk ezen korszakok kitüntetett szerepére, valamint a tudás és a tudomány fontosságára.” http://hvg.hu/itthon/20121004_corvinus_marx_rostovanyi_tandij_koltsegte. Ebből a nyilatkozatból az derül ki, hogy bár a Corvinus a Hunyadiak családneveként használható, nem Hunyadi Mátyásról vagy Jánosról nevezték el az egyetemet.
Az intézmény teljes neve: Budapesti Corvinus Egyetem (BCE).
A név felépítése: helynév, egyelemű név (valóban élt személy neve, mitológiai név, nagybetűs szimbolikus név), intézménytípust jelölő szó. Az ilyen típusú nevek rövid alakjáról nem szólnak a helyesírási szabályok, az OH.-ban sem olvashatunk erről.
Több lehetőség kínálkozik:
Corvinus — ez megfelel az AkH. 188. pontjának.
Corvinus Egyetem — a helyre utaló szó elhagyásával jön létre, hasonló példák az írásgyakorlatban: Szolnoki Szigligeti Színház — Szigligeti Színház. Itt a probléma az, hogy a teljes névbe a helynév beletartozik-e, a BCE esetében biztosan beletartozik.
Corvinus egyetem — majdnem hasonló az előzőhöz. A Corvinus névhez, melyet önmagában használunk, magyarázójelleggel hozzátesszük az intézménytípust kifejező szót.
A kötőjeles írásmód lehetőségét egyelőre elvetettük. Ez akkor jöhetne szóba, ha az egyetemnek *Budapesti Matthias Corvinus Egyetem lenne a neve, így az OH. 218. oldalán olvasható szabályt alkalmaznánk: a személynevet tartalmazó intézménynevek rövidebb alakjában – amikor kötőjelet alkalmazunk – „a személynév első eleme és az intézménytípust jelölő szó kapcsolódik össze”. Ez esetben a rövidebb néven való említéskor *Corvinus-egyetem lenne.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra