ünnep etimológiája

2012. 11. 06.

Hogy alakult az “ünnep” szavunk?

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára alapján az ünnep szavunk elhomályosult összetétel. A korai inep, ydnep, ünnap, üdnap alakok tanúsága szerint az ünnep előtagja az id ‘szent’ melléknév, utótagja a nap főnév. Eredetileg egyházi műszó lehetett, jelentése ‘szent nap’. A kifejezésben bekövetkezett dn>nn mássalhangzó-hasonulás, illetve magánhangzó-illeszkedés.

(BK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra