Slavici-csal, slavici-i

2012. 11. 14.

Ioan Slavicicsal vagy Ioan Slavici-csal?

A román nyelvben a ci betű összetett mássalhangzó, magyar megfefelelője a cs betű. A helyesírási szabályzat szerint az idegen írásmódú tulajdonnevekben a toldalék közvetlenül tapad a szóhoz, ha az utolsó mássalhangzót ejtjük (pl Greenwichcsel, Boschsal), illetve a toldalékot kötőjellel kapcsoljuk a szóhoz, ha a tulajdonnév végén hangérték nélküli betű van, vagy ha az utolsó kiejtett hangot betűknek bonyolult, a magyar írásrendszerben szokatlan együttese jelöli (pl: Iaşi-ban, Rousseau-val). Miként járunk el olyan esetekben, mint Slavici. Melyik forma az elfogadott: a Slavicicsal vagy a Slavici-csal, illetve hogyan írandó az -i képzős alak: slavicii vagy slavici-i (filozófia)?

Mivel a cs hang ci-vel való jelölése a magyar írásrendszerben szokatlan, a kötőjeles formát javaslom: Slavici-csal, slavici-i (vö. Iaşi-ban, iaşi-i; OH. 2005, 832.).

(HK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra