vezetéknevek eredete

2012. 11. 16.

Bázsa, Káté, Puzsér – e vezetékneveket nem tudom pontosan besorolni eredet szerinti csoportokba. Melyikbe tartoznak? Ha pedig valamelyikük idegen eredetű, mely idegen nyelvből ered?

A „Káté” a görög eredetű „katekizmus” szó rövidített alakja, jelentése: valamely tanítást kérdésekben és feleletekben feldolgozó könyv (l. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, II., 1970, 406.).
A „Puzsér” ismeretlen eredetű szó, esetleg a német „Pfuscher” ‘kontár’ megfelelője. Jelentése: legény, gyerek (l. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, III., 1976, 320.).
A „Bázsa” szó eredetét nem közli sem A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, sem a Földrajzi nevek etimológiai szótára. A Tihanyi-félsziget melletti Bázsai-öböl támpontot adhat a további kutatáshoz, de még nem magyarázza a név eredetét.

(HK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra