zárthelyizek

2012. 11. 17.

Hogyan helyes: (én) zárthelyizem vagy zárthelyizek?

A főnevekből képzett, újabb ikes igéket az álikes igék csoportjába soroljuk. Ezeket csak harmadik személyben ragozzuk ikesen: számítógépezik, zárthelyizik. Egyes szám első személyben iktelen ragokat használunk: számítógépezek, zárthelyizek. L. Balázs Géza, Magyar nyelvhelyességi lexikon, Bp., Corvina, 2002, 113-115.

(HK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra