Elmegyek, és kész!

2012. 11. 19.

Szükséges-e a vessző kitétele az ‘és’ elé az olyan összetett mondatokban, melyeknél az egyik tagmondat: “és kész”?
Pl.: “Elmegyek(,) és kész!”
“Megmondom neki, hogy ma nem nem jó(,) és kész!”

A mondatok második része (és kész) módosítószószerű, jelentése ’le van zárva, be van fejezve’. Vesszővel választjuk el az előzőektől: Elmegyek, és kész! Megmondom neki, hogy ma nem nem jó, és kész!
(OH. 346. o. – szervetlen mondatrészletek hátravetése; Magyar értelmező kéziszótár kész címszava)

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra