számok írása

2012. 11. 20.

1. Betűvel írva helyesek-e a mondatok, vagy számmal kell írni őket.
Pályafutása során öt lemezt készített. Az albumon tíz dal található.
2. Melyik a helyes? az ’50-es években vagy az 50-es években

1. A számok írásáról a helyesírási szabályzat a következőket írja: „288. A számokat írhatjuk betűkkel is, számjegyekkel is. Hogy mikor használunk betűírást, mikor számjegyírást, arra nincsenek határozott szabályok. A kialakult gyakorlat szerint inkább betűírást használunk egyrészt a folyamatos, főképpen irodalmi jellegű szövegben a rövid szóval kimondható számok lejegyzésekor: öt, húsz, ezer, százezer, tízmillió stb.;”. A kérdezett mondatokban a betűvel való írás alkalmazkodik a szabályhoz.
2. Az egyértelműséget figyelembe véve az évszámokból az ezres és a százas érték hiányának jelölésére az aposztrófot használjuk: ’50-es évek (a hiányjel felső helyzetű, és kilences alakú, OH. 298.).

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra