amellett ~ a mellett

2012. 11. 22.

Egy korábbi kérdésre ez a válasz érkezett: „Konokul kitartok amellett, hogy neki van igaza.
Én úgy érzem: „Konokul kitartok a mellett, hogy neki van igaza.” De: „Amellett, hogy neki van igaza, az érvelése is udvarias.” Vagyis, ha mutató névmás értelemben szerepel az „a”, akkor szerintem külön kellene írni. Ha még sincs igazam, akkor meg tudnák magyarázni, hogy pontosan hogy működik ez?

Az amellett szónak két jelentése van: 1. A szóban forgó dolog mellett. Ez amellett szól, hogy … 2. Azonkívül. (Magyar értelmező kéziszótár)
Az Ön által idézett mondatban (Amellett, hogy neki van igaza, az érvelése is udvarias.) a második jelentés érvényes.
A vitatott mondatban (Konokul kitartok amellett, hogy neki van igaza.) az amellett az első jelentésben szerepel.
Kétségtelen, hogy a beszélő szándéka szerint nyomatékosan is értelmezhető az a mellett (l. a hivatkozott szabálypont – 130. c) folytatását: „Ha ellenben a névmással nyomatékos rámutatást fejezünk ki, akkor csak a különírás a helyes: a köré a ház köré; a szerint kell eljárni, nem e szerint; a nélkül a könyv nélkül; Itt a hiba, e miatt nem működik a gép. Mindene a zene, csak az iránt érdeklődik. Stb.”). A megadott példamondatokban a szembeállítás mozzanata miatt nyomatékos a névmás. Némi átalakítással így mondhatnánk az eredeti mondatot:
Konokul kitartok a mellett a vélemény mellett, hogy… (nem egy másik vélemény mellett).

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra