Kelet-Közép-Európa régió

2012. 11. 22.

Az alábbi szókapcsolatokat szeretném helyesen leírni:
Közép-Kelet-Európa
közép-kelet-európai
Közép-kelet-európai Régió

A régiók elnevezését a helyesírási szabályzat még nem rögzíti (1984-ben még nem léteztek a mai értelmű régiók). A magyarországi régiók helyesírásában sokáig két változat élt egymás mellett: a Közép-Magyarország régió, illetve (-i képzővel, kis m-mel) a Közép-magyarországi régió típusú. A Földrajzinév-bizottság 2010. júniusi határozata azonban az előbbi mellett foglalt állást (http://www.vm.gov.hu/main.php?folderID=2235&articleID=16477&ctag=articlelist&iid=1), pl. Közép-Magyarország régió (és a többi régiónál is végig ennek mintájára, -i nélkül, két nagybetűvel, kivéve ezt az egyet: Budapesti agglomeráció). Ugyanezen az ülésen rögzítették Európa részeinek a nevét, és a kérdezett terület Kelet-Közép-Európa néven van a szótárakban (OH. 899.). E két ismeret alapján a Kelet-Közép-Európa régió írásmód az alap. További alakjai: kelet-közép-európai, kelet-közép-európai régió.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra