játsszatok (felszólító mód), én játszatok (műveltető ige)

2012. 11. 25.

Két észrevételt szeretnék megosztani az alábbi linken található tanáccsal kapcsolatban: http://www.e-nyelv.hu/2008-12-18/jatsszatok/.
A játszatok szó helyes, ha én valakivel játszatok egy játékot, akkor a szó rövid(!) sz-szel írandó. Ezzel el is jutottam a második észrevételhez: ahogy a magánhangzó, úgy a mássalhangzó is rövid, illetve hosszú.

A kérdésben megadott feladat valóban nem tért ki arra, hogy milyen számban, személyben kéri az igealakot. Akkori munkatársunk az iskolában szokásos gyakori kérdés alapján válaszolt: a felszólító mód jelen idő határozatlan (alanyi) ragozás (játsszatok) és a felszólító mód tárgyas ragozású alakját (játsszátok) adta meg.

Műveltető igeként helyes az Ön által javasolt megoldás is. Mivel nem ismerjük az egész feladatot, csak a kérdezőtől kapott részletét, nem tudjuk megmondani, hogy a feladatba mennyire illik bele az ’ én valakivel játszatok egy játékot’.

Másik felvetésére a helyesírási szabályzat 81. szabálypontját idézem: „Az s, sz, z és dz végű igék felszólító alakjaiban megtartjuk az igető eredeti formáját, de a -j módjelnek módosult (az igető végső mássalhangzójához teljesen hasonult) s, sz, z és dz változatát tüntetjük fel. Ezeket az igealakokat tehát (az eredeti s+j, sz+j, z+j, dz+j helyett) általában kettőzött s-sel, kettőzött sz-szel (ssz-szel), kettőzött z-vel és kettőzött dz-vel (ddz-vel) írjuk: késsen, mossam; vesszenek, vadásszatok; végezzünk, hozzad; eddzétek, lopóddz(ál); stb. – Természetesen a hallatszik, játszik, látszik, tetszik és metsz ige is ezt a szabályt követi: hallatsszatok, játsszál, látsszam, tetsszél, metssze stb.”

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra