Sarah-nak, de: Trishnek

2012. 11. 25.

Idegen nevek ragozása mely esetekben történik kötőjellel, és mely esetekben kötőjel nélkül, ha néma mássalhangzóra, jelen esetben h-ra végződnek. Például a Trishnek vagy Trish-nek; Sarahnak vagy Sarah-nak a helyes írásmód?

A Sarah toldalékolása: Sarah-nak a szabályzat 217-es pontja alapján, ugyanis e név végén nem ejtjük a h-t.
A Trish név kiejtése [tris], a szó végén az sh jelöli az [s] hangot, ezért egybeírjuk a szótővel a toldalékot: Trishnek. (Nem néma hang itt a h. Ahhoz lehet hasonlítani, hogy például a magyarban is a Tóth végén a h csak a t írásának egy változata. Itt is egybeírjuk a névvel a toldalékot.)

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra