írói nagybetűsítés

2012. 12. 06.

A Gyűrűk Ura regény címének írásmódja nem felel meg a helyesírás szabályainak, mégis mindenütt nagy kezdőbetűvel látni, sőt a könyv címlapján és belső oldalain is így szerepel az Ura szó. Pedig még csak nem is személyre utal a cím, hanem a „fő gyűrűre, a legerősebb gyűrűre”. Hogyan írjuk?

Helyesírási szabályzatunk 150. pontja szerint a költői-írói szabadság megengedi, hogy megszemélyesítés eszközeként vagy metaforikus, szimbolikus értelemben közneveket nagybetűsítsen az alkotó.
A jelzett példában joggal gondolhatnánk helyesírási anglicizmusra is, hiszen az angol nyelvben gyakoribb a nagy kezdőbetűs írásmód, és a szavak több kategóriájára terjed ki, mint a magyarban.
Az Osiris Kiadó Helyesírás c. kézikönyve a tulajdonnevek alfajaként már tartalmazza a tárgynevek fogalmát. Eszerint nagy kezdőbetűvel írjuk a hajóneveket, a mozdonyok egyedi nevét, az egyedítő fegyver- és hangszerneveket (175-176. oldal). A most előkészületben lévő új helyesírási szabályzat is várhatóan bővülni fog ezzel a sajátos, de létező kategóriával. Mindezek, valamint a nyelv és a helyesírás változásának függvényében ma már nem hibáztathatjuk a Gyűrűk Ura nagy kezdőbetűs formáját.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra