gondolkodik — valamin vagy valamiben

2012. 12. 07.

„Egész úton, hazafelé, azon gondolkodám…”
„Népben, nemzetben gondolkodni…”
Azon gondolkodni, vagy abban gondolkodni?

Egy-egy igének akár több, azonos jelentésben használt vonzata is lehet: érdeklődik valakiről vagy valaki felől;
gondolkodik valamin vagy valamiről (esetleg az idegenszerűnek tartott valami fölött).
Idézett példánk némileg más, ugyanis a gondolkodik valamiben jelentéstartalma különbözik a gondolkodik valamin/valamiről kifejezésekétől. Ezt a különbséget jól szemlélteti a két idézet is: az első esetben rövidebb gondolkodási folyamatról van szó, kérdezőnk második példájában viszont valamilyen általánosabb vélekedésről, nagyobb jelentőséggel bíró tevékenységről és annak eredményéről.
(Vö. Nyelvművelő kézikönyv I., Akadémiai Kiadó, Bp. 1980. gondolkodik szócikke, 719. o.)

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra