tubusmagtár

2012. 12. 07.

Monostorpályiban és Tiszadobon áll — a neten is számos képen látható — torony alakú tubusmagtár. A környékbeliek azokat röviden csak „tubusnak” nevezik.
Nagyon érdekel, hogy a magtár nyilvánvaló értelme mellett a tubus szó mit jelenthet ebben az esetben.
Kapcsolódhat-e az országszerte használt galamb jelentésű tubu tájszóhoz a galambház (tubus fn.), mint építmény hasonlósága miatt?
Lehet-e „ragadványnév”, mert (mint olyan sok helyen) a galambok állandó vendégként rájárhattak a tárolt gabonára. Így lehetne tubus (mn.) magtár vagy egyszerűen tubus (fn.).
Hogyan írjuk helyesen, ha nem tudjuk, hogy mit jelent?

A képek tanúsága szerint valóban tubus alakú, persze nem a mai majonézes vagy kézkrémet tartalmazó tubusokra kell gondolnunk. A magyar nyelvben már a 17. század közepétől kimutatható — latin–német eredetű — tubus szavunk eredetileg cső, henger értelemben állt. Érdekességképpen: a számos európai nyelvben évszázadok óta meglévő, kisebb-nagyobb alaki különbséget mutató szó etimológiailag azonos a mai YouTube utótagjával.

A tubusmagtár az alakjáról kapta elnevezését, és ezt az épületek leírását tartalmazó helytörténeti munkák is jelzik. Az alaki hasonlóság szerepet játszott több más esetben is, így tubus szavunk korábban távcső és hallócső értelemben is szerepelt.
Egybeírását helyesírási szabályzatunknak a jelentéssűrítő összetételekről szóló 129. pontja rögzíti.

Ha valamilyen szó jelentésével, illetve a tagok szószerkezeti vagy egyéb nyelvtani összefüggésével nem vagyunk tisztában, akkor valóban nem tudunk egyértelműen állást foglalni helyes írásmódja tekintetében.

A tubusmagtár helyett használt rövidebb forma, a tubus létrejötte szabályos és nagyon gyakori nyelvi jelenség, szakszóval jelentéstapadás: az előtag magára veszi az egész kifejezés jelentéstartalmát (tanári szoba — tanári, rádiókészülék — rádió, kilátótorony — kilátó, feketekávé — fekete).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra