utalószók

2012. 12. 12.

Az alábbi mondtapárokban melyek a helyes változatok?
Attól rettegtem, hogy…/ Rettegtem tőle, hogy…
Meggyőződtem arról, hogy… / Meggyőződtem róla, hogy…
Megvan a lehetőség arra, hogy… / Megvan a lehetőség rá, hogy…

Az attól, arról és az arra ún. utalószók, és az a szerepük a mondatban, hogy a következő tagmondatra irányítsák a hallgató figyelmét, jelentésüket tekintve „üresek”.
A személyes névmások ragozott alakjait is (tőle, róla, rá) utalószóknak tekintjük a „hogy kötőszós kötött határozói tagmondategyüttesek főmondatában”. (Magyar grammatika, Keszler Borbála szerk., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000. 477–9.)
A kérdezett mondatok mindegyike helyes. A szövegösszefüggésből kiragadva a „rettegtem tőle” félreérthető (egy személyre is gondolhatunk, ekkor a névmás nem üres mondatkapcsoló elem), a szöveg alapján biztosan egyértelmű a használata.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra