keresve, ó, Fölség, Téged

2012. 12. 16.

Szép vallásos népénekünk a „Keresve, ó, Fölség, Téged” kezdetű misekezdő ének. Egyáltalán helyesen írtam most le a címét? Különösen a vesszők elhelyezése és a nagy kezdőbetűk tekintetében vagyok bizonytalan.

A mai magyar helyesírás szerint az Ön példájában jó helyen vannak a vesszők. A helyesírási szabályzat 255. pontja szerint, „ha a megszólítás beékelődik a mondatba, eléje is, mögéje is vesszőt teszünk” – ez esetünkben a Fölség. Az „ó” indulatszó szintén beékelődik a mondatba, ezért ezt is vesszővel választjuk el a mondat többi részétől. Az Isten személyét jelölő szavak nagybetűs írásmódja a vallási szövegekben/énekekben gyakori. Ilyenkor a hívők tiszteletből nagybetűsítik a szavakat (ez az ún. stilisztikai alapú nagybetűsítés — vö. OH. 145. o.).
A példamondat tehát helyes ebben a formában (is): „Keresve, ó, Fölség, Téged”.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra