indirekt megszólítás

2013. 01. 07.

Mit csinált felséged tegnap? Kell-e vessző a felséged elé? Ha úgy írom, hogy felség, az megszólítás, vagyis kell, de ez a felséged elbizonytalanít.

A felséged is megszólítás, a magázó formák egyik változata. A második személyű forma (felséged) a harmadik személyű igét tartalmazó mondatba beépül ún. indirekt megszólításként. Más példák: A tanárnő is velünk jön? Látta kegyed is a filmet? Névmásokkal: Holnap maga/ön is ott lesz?
A fenti példamondatokban és a kérdezett mondatban sem teszünk vesszőt, a megszólítást nem közvetlenül a megszólított személyhez intézzük, hanem az őt helyettesítő fogalomhoz mint harmadik személyhez. (Nyelvművelő kézikönyv, Grétsy–Kovalovszky szerk. 1985. Akadémiai, Bp., II. 86–87., Domonkosi Ágnes: Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban, 2002., Debrecen, 61., 119., 125.)

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra