birtokos személyjel

2013. 01. 19.

Mi határozza meg birtokos esetben, hogy -e/-a vagy -je/-ja a helyes ragozás?

Pl. mindegyik így helyes, és nem a másik módon ragozva:
asztala, kerékpárja, enzimje, hivatala, narancsa, citromja.

Van valamilyen egyértelmű szabály erre, vagy csak érzet alapján alakult így?

Az egyes szám 3. személyű birtokos személyjel két változata: -a, -e, -ja, -je. Az eredetileg hangréskitöltő j elem analógiás úton terjed. Az irodalmi hagyomány védte a régibb, j nélküli formát, de ez a védelem mára megszűnt. Jellemzően ingadozó helyzetet tapasztalunk. A j megjelenése a szóvégi mássalhangzótól függ. Leginkább a d, g, k, p, l, r, m, n, t végűeknél fordul elő. (Magyar nyelvhasználati szótár, szerk. Balázs Géza, Zimányi Árpád, Pauz-Westermann, Celldömölk, 2007.)

A harmadik személyű birtokos személyjel képzése a magyar nyelv talán legképlékenyebb, legkevésbé megfogható területe. Sok esetben egyik ember így használja, a másik meg úgy (j-vel vagy j nélkül), sőt akár ugyanaz az ember mondhatja egyszer így, máskor meg úgy, önálló szó végén így, szóösszetételhez illesztve amúgy. Még egyazon szó egyes és többes birtokos személyjeles alakjai sem mindig ugyanúgy képződnek, pl. “barátja”, de “barátai”. Végérvényes szabály csak korlátozottan (némely végződésekre) adható, inkább tendenciákról lehet beszélni számtalan kivétellel, úgyhogy leginkább a nyelvhasználatot érdemes figyelembe venni.

(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra