q, y

2013. 01. 24.

A q betűt magyar szóban nem találjuk. Aki az anyanyelvünket ismeri, az a q-t k(á) és v(é)-vel írja. Igaz ez a definíció? Csak idegen eredetű szavakban találtam q betűt.
Az ellipszilont a magyar nyelvben a hagyományos családneveken kívül megtalálhatjuk máshol is? Az ipszilon kifejezés is elfogadott, vagy csak az ellipszilon?

A q tagja a teljes magyar ábécének, de csupán tulajdonnevekben és néhány idegen szóban használjuk (pl. Aquincum, status quo). A legtöbb, korábban q(u)-val írt idegen szóban ma kv-t írunk: kvalitás, kvint, kvartett, kvázi stb.
Az ellipszilon a ly betű kiejtése. Az y betű neve: ipszilon. A magyarban csak idegen szavakban, régiesen írt családnevekben és kétjegyű mássalhangzók második betűjegyeként fordul elő (yard, Krúdy, gy, ny). Olykor megnevezni nem kívánt személy vagy hely neve helyett is alkalmazzák.
(Nyelvművelő kéziszótár, Tinta, Budapest, 2005, 457., 613.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra