nagybetűsítés

2013. 01. 26.

A mindennapi (baráti) levelezésben írt „neked” szót nagy N-nel kell-e írni a magyar helyesírás szabályai szerint?

Informális levelekben, különféle hivatalos iratokban a megszólításra alkalmas főnevek, főnévi csoportok, valamint a második személyű személyes névmások szövegen belül is lehetnek nagy kezdőbetűsek a fokozott tisztelet (vagy egyéb érzelem) kifejezésére. A kezdőbetű megválasztása a közlő szándékától függ: Nem is sejted, mekkora öröm számomra, hogy neked/Neked írhatok (Helyesírás, Osiris, 2004, 144.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra