névelő felsoroláskor

2013. 01. 30.

Fölsoroláskor miképp helyës eljárnunk: mindën szó elé ki këll tënni a névelőt, vagy csak az első szó elé? Pl.: Kedvenc tantárgyaim a mennyiségtan, az élettan, az egélytudomány és a bölcselettan. / Kedvenc tantárgyaim a mennyiségtan, élettan, egélytudomány és bölcselettan.

Mindkét megoldás elfogadható, itt egyértelmű, objektív szabály nincs. Legújabb nyelvtanaink (pl. Magyar grammatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2000) ezzel a kérdéssel behatóan nem is foglalkoznak.
A logikus és szabatos változat az első, de nem kifogásolható a második sem. A Nyelvművelő kézikönyv I. kötete (Akadémiai Kiadó, Bp., 1980. 87. oldal) a hosszú — legalább négy-öt tagból álló — felsorolások esetében azt tanácsolja, hogy csak az első szó elé tegyük ki a határozott névelőt. (A kérdéses mondat tehát éppen határeset.)
Másfajta megoldás is létezik. Ha a felsorolás elé kettőspontot teszünk, akkor az első tag elé sem kell névelő:
Kedvenc tantárgyaim: mennyiségtan, élettan, egélytudomány, bölcselettan.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra