alaktan

2013. 02. 01.

Milyen nyelvkönyvben tárgyaltatik részletësebben a képzők, ragok és a szóképzés témaköre?

Többek között a következő nyelvtanokban:

Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2000.
Keszler Borbála — Lengyel Klára: Kis magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2002.
Rácz Endre — Takács Etel: Kis magyar nyelvtan. Akkord Kiadó, 2007.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra