Atilla vagy Attila

2013. 02. 11.

1. Helyes-e az Atilla név egy t-vel és két l-lel való, kiejtés szerinti írása?
2. Ha helyes, egészen pontosan melyik évben fogadták el ezt helyesnek?
3. Miért helyes az “Attila” névváltozat, ha így senki sem ejti ezt a nevet?
4. Hol lehet erről a kérdésről kimerítőbben vagy egyáltalán olvasni, tájékozódni?
5. Miért nem tanítják sem az elemi iskolában, sem az egyetemen ezt a problémát?
6. Kezdeményezhetem-e valahol az Attila névváltozat kiiktatását a helyesírási szótárunkból?

1. Az Atilla név (egy t-vel és két l-lel) A magyar helyesírás szabályai és az MTA Nyelvtudományi Intézete szerint is helyes.

2. Ladó János Magyar utónévkönyve (Akadémiai Kiadó, 1971) elfogadhatóként közli az Atilla nevet. Dr. Babó Szilárd A hatályos anyakönyvi, házassági és vallásügyi jogszabályok (Budapest, 1948) című gyűjteménye is tartalmaz utónévjegyzéket, ebben még érdemes lenne utánanézni a kérdésnek.

3. Az Attila névváltozat a hagyomány miatt helyes. A 86. szabálypont szerint helyesírásunk bizonyos esetekben a hagyományt követi a kiejtés rovására. A hagyomány szerepére egy korábbi válaszunk is felhívta a figyelmet:

Attila, Atilla


4. A hun király nevének írásmódjával Friedrich Klára foglalkozott (Attila vagy Atilla?; Újabb adatok az Attila-Atilla névváltozathoz):

http://mek.oszk.hu/02800/02823/02823.pdf
http://www.magtudin.org/Friedrich%20-%20Szakacs%2012.htm

Érdemes elolvasni a Ladó-féle Magyar utónévkönyv Atilla, illetve Attila névcikkeit.

Az anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek, valamint a kérvényezett nevek jóváhagyására vonatkozó alapelvek az MTA Nyelvtudományi Intézetének honlapján szerepelnek:
http://www.nytud.hu/oszt/nyelvmuvelo/utonevek/index.html

5. Van, ahol tanítják. József Attila nevének írásakor különösen felmerül ez a kérdés.

6. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Utónévbizottsága illetékes ebben a kérdésben.

(HK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra