FTP-szerver

2013. 02. 14.

A szabály szerint a betűszókhoz kapcsolódó összetételi utótagokat kötőjellel írjuk.
De honnan lehet megállapítani könnyen, hogy van-e kapcsolat a betűszó és az utótag között?
SQL adatbázis, LPR modul (License Plate Recognition, azaz rendszámfelismerő modul), FTP szerver, FTP feltöltés: van különbség? Előfordul, hogy a betűszó és az utótag közé nem kell kötőjel?

A felsorolt összetételeket kötőjellel írjuk: SQL-adatbázis, LPR-modul, FTP-szerver, FTP-feltöltés. Sajnos azonban a betűszót tartalmazó, magyarázó utótagú szóösszetételek írásmódja nem egységes. Ha az utótag a betűszó valamely elemét ismétli meg, a helyesírási szakkönyvekben kétféle írásmóddal találkozunk: a „taj-szám” írásmód például a 287. a) szabálypontot követi; a „taj szám” írásmód viszont indokolható azzal, hogy a „j” már eleve utal a jelre (ami szám is lehet), így a „szám” csak különírva, magyarázó utótagként kerül a betűszó mögé. Hasonlóan: a „disc” jelentése lemez, ezért a „lemez” szót magyarázó utótagként különírjuk a CD-től.

Biró János a betűszók vizsgálatakor arra a következtetésre jutott, hogy ez a fajta értelemtükröztetés túlzott mennyiségű tudásanyagot kíván meg a nyelvhasználóktól (idegennyelv-tudást, helyesírási és számítógépes ismereteket). A helyesírás szabályozóinak javasolja, hogy a kötőjeles írásmódot érvényesítsék minden ilyen esetben. Írása elolvasható a következő oldalon:
http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1314/131403.pdf

(HK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra