titeket

2013. 02. 14.

Tisztelt Kollégák! Tájékoztatlak titeket, hogy…”
A fenti idézetben szereplő „titeket” helyes-e?

A többes szám első és második személyű személyes névmások tárgyesetét kétféleképpen fejezhetjük ki a magyarban: “bennünket” és “minket”, “benneteket” és “titeket”. Mindegyik változat helyes. L. Magyar értelmező kéziszótár, Akadémiai, 2003, 115., 935., 1347.

(HK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra