közös helyiség

2013. 02. 17.

Egy hely neve KÖZHELY (KÖZös HELYiség). A kérdés pedig az, hogy hogyan használjuk helyesen a KÖZHELY szót, ha rendezvényt hirdetünk meg. Abban biztos vagyok, hogy nem kell csupa nagybetűvel írni, abban már nem vagyok teljesen biztos, hogy a kedves vendégeket a Közhelyben vagy a Közhelyen várjuk.

A „közös helyiség” szókapcsolatból létrehozott közszói szóösszevonást csupa kisbetűvel írjuk: közhely. A „közhely” szó a régies nyelvhasználatban nyilvános helyet is jelent. Van azonban egy másik jelentése is: közismert, újat nem mondó kifejezés, megállapítás. Ha az írásmód segítségével szeretnénk kifejezni, hogy ettől eltérő jelentésben használjuk a szót, kivételesen eltérhetünk a szabályoktól (például: KözHely). Kiemelt helyzetben, címként, feliratként természetesen a „közhely” szót is nagybetűvel kezdhetjük. Toldalékoláskor a -ben alakot javaslom, ez belső helyviszonyra utal.

L. A magyar helyesírás szabályai, 284. b) szabálypont; Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila, Helyesírás, Osiris, 2005, 407.; Pusztai Ferenc főszerk., Magyar értelmező kéziszótár, Akadémiai, 2003, 763.

(HK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra