önmagad/önmagadat

2013. 02. 18.

Melyik változat a helyes a következő modatokban, és milyen szabály vonatkozik erre az esetre:
Jól érzem magam/magamat.
Gyorsan megtaláltad önmagad/önmagadat.
Mikor olvashatjuk az új köteted/kötetedet?

Az egyes szám 1. és 2. személyben álló névmás bizonyos esetekben állhat tárgyrag nélkül is, mindkét forma (önmagad/önmagadat; magam/magamat; köteted/kötetedet) helyes lehet.
Ha azonban a tárgyrag elhagyása félreértést vagy kétértelműséget eredményez, érdemes kitenni: látja a barátod – (ő) látja a barátodat.
(Vö. Balázs – Zimányi szerk.: Magyar nyelvhasználati szótár 231. o.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra