az egészségkárosodás(nak a) mértéke

2013. 02. 19.

„Nevezett össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke nem éri el a 50 %-ot.”
Az „egészségkárosodás” szóhoz kell-e toldalékolni a -nak esetragot?

A magyarban a birtokos jelző ragtalanul és ragozott formában is állhat, ez bizonyos esetekben választás kérdése, máskor nem (vö. Balázs – Zimányi: Magyar nyelvhasználati szótár. 38. o.). A fenti példában is van lehetőség mindkét formára, ugyanakkor jómagam a rag nélküli formát javaslom.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra