beszéd

2013. 02. 22.

Miként jött létre beszéd szavunk? Van -d főnévképzőnk?

A Zaicz-féle Etimológiai szótár a következőt írja (66. o.):
“Szláv jövevényszó, vö. óegyházi szláv beseda ‘beszélgetés; szó’, horvát-szerb beseda ‘beszéd’, szlovák beseda ‘beszélgetés’ […] A magyar hangalak úgy jött létre, hogy a magyar nyelvérzék a szóvégi a-t birtokos személyjelnek gondolta, így elhagyta […] Igei származéka az -l képzővel keletkezett beszél. A mai hangalak hasonulással, majd a szóvég rövidülésével keletkezett beszédl > beszéll fokozatokon keresztül. A beszélget származék -get gyakorító képzővel jött létre.”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra