terpeszkedő kifejezések

2013. 03. 01.

“Került, vagy lett” Melyik helyes?
Új belső szabályzat került kiadásra. vagy Új belső szabályzat lett kiadva.
Az ön által indított eljárás lezárásra került. vagy Az ön által indított eljárás le lett zárva.
A telefonszámok az alábbi módon kerültek megváltoztatásra. vagy A telefonszámok az alábbi módon lettek megváltoztatva.
Ezek az emberek lakóhelyükről elüldözésre kerültek. vagy Ezek az emberek lakóhelyükről el lettek üldözve.
A fenti idézetek hivatalos levelekből és különböző újságokból származnak. Az én fülemet mindkét változat sérti.

A magyarban a szenvedő szerkezet kifejezésére több változat alakult ki. Az egyik lehetséges változat a terpeszkedőnek nevezett kifejezés, melyet többek között a kerül igével lehet megalkotni, pl. megváltoztatásra került.
Másik módja a határozói igeneves szerkezet: lett kiadva.
A hivatalos nyelvben, a médiában gyakoriak e szerkezetek, mert nem a cselekvő a lényeges az ilyen mondatokban. Túlzott használatuk sokakat zavarhat.
Egy cikket ajánlok figyelmébe e témáról: Heltai Pál és Gósy Mária: A terpeszkedő szerkezetek hatása a feldolgozásra (Magyar Nyelvőr 129. évfolyam 2005. október-december 4. http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1294/129406.pdf).

A köznyelvben helyettesíthetjük őket cselekvő szerkezettel, ilyenkor gyakran általános alanyt használunk.
Új belső szabályzat került kiadásra / Új belső szabályzat lett kiadva, illetve Új belső szabályzatot adtak ki.
Látszik ez utóbbi mondatból, hogy a mondatszerkezet is megváltozik, ami eddig alany volt, az most a mondat tárgya lett. Egyes mondatokban, helyzetekben a személytelenség is furcsának tűnik. Az utolsó példamondat személyesebbé téve így hangozhat: Új belső szabályzatot adtunk ki.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra