Ju-go-szlá-vi∙a

2013. 03. 18.

Hogyan kell elválasztani az alábbi szavakat:
Jugoszlávia, fotografál, improduktív?

Ha egy idegen összetétel egyik tagja a magyarban is önálló szó (ugyanabban a jelentésben, mint az eredeti nyelvben – l. OH., 2005, 286.), akkor általában tekintettel vagyunk az alakulat összetett voltára, és az összetételi tagok határán választjuk el a szót: Jugo-szlávia.
Ha az ilyen alakulatok összetett volta a mai átlagos magyar nyelvérzék számára bizonytalan, a szótagolás szerinti elválasztás is helyes: im-produktív vagy imp-roduktív.
Azokat az idegen szavakat, amelyeknek tagjai a magyar nyelvben nem élnek önállóan, nem tekintjük összetételeknek, ezért a magyar szótagolás szabályai szerint választjuk el őket: fotog-rafál.
Főként szaktudományi munkákban elfogadható, hogy az ismertebb elő- és utótagokat figyelembe véve válasszuk el ezeket az idegen összetételeket: foto-gráfia.
Természetesen máshol is megszakíthatjuk a kérdezett szavakat, esztétikai szempontból azonban nem szokás egyetlen magánhangzót a sor elején vagy a végén hagyni: Ju-go-szlá-vi∙a, im-pro-duk-tív vagy imp-ro-duk-tív, fo-tog-rá-fi∙a vagy fo-to-grá-fi∙a.
L. 231., 237. szabálypont.

(HK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra