küldd el

2013. 03. 19.

Az alábbi mondatban a küld szót egy vagy két d-vel kell írni:
Ha szívesen eljönnél velünk kirándulni, akkor küld el az elérhetőséged!

A kérdezett igealak a „küld” ige felszólító módú, egyes szám második személyű, határozott ragozású, rövidebb alakja. A hosszabb alak a „küldjed” lenne, ebben egyértelműen látszik, hogy a „küld” igetőhöz a felszólító mód jele és az igei személyrag is csatlakozik. A rövidebb alakban a felszólító mód jele nem jelenik meg ugyan látható módon, de az egyes szám második személyre itt is utalnunk kell a személyraggal. Ezt úgy tesszük meg, hogy két d-t írunk a kérdezett szóban: küldd el.

(HK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra