nyughelye, nyughelyei

2013. 03. 25.

„Mikszáth Kálmán, Ybl Miklós, Munkácsy Mihály, Csontváry Kosztka Tivadar és egyéb kiválóságok nyughelyeinek meglátogatása.”

Több személy és több sírhely esetén vajon egyes vagy többes számban álljon a nyughely(ek) szó? A szöveg értelmezésétől függ, vagy létezik erre is valamilyen szabály, amihez alkalmazkodni kell?

“Ha több harmadik személyű birtokosnak egyenként egy birtokáról van szó, a hagyománynak az felel meg jobban, ha egy birtokra utaló birtokos személyjelet használunk” – írja a Nyelvművelő kéziszótár (Grétsy László, Kemény Gábor szerk., Tinta, 2005, 78.). Ez azonban félreérthető lehet, olyan, mintha a felsorolt kiválóságok egy sírban nyugodnának. A több birtokra utaló birtokos személyjel is félreérthető azonban, mintha egy személynek több sírja lenne. A Nyelvművelő kéziszótár ebben az esetben egy harmadik, egyértelműbb megoldás keresését javasolja.

(HK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra